การซื้อหิน ควรพิจารณา เรื่องอะไรบ้าง What to Consider When Buying Stone Product

เมื่อเราสร้างบ้านย่อมต้องมีงบประมาณเป็นตัวกำหนดขอบเขตของขนาดบ้าน วัสดุที่ใช้ในตัวบ้าน   บ้านหนึ่งหลัง สามารถสร้างได้ตั้งแต่งบประมาณหลักหมื่น หลักแสน จนกระทั่งถึงหลักร้อยล้าน  เพราะฉะนั้นงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สร้างบ้านต้องพิจารณาในอันดับแรก  การสร้างบ้านสามารถแบ่งแยกค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้