< Back to article page | กลับสู่หน้าบทความ

Installation Process

ขั้นตอนการติดตั้งหิน 

Installation Process :

  1. Wet process
  2. Dry process

วิธีการติดตั้งหินสามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือการติดตั้งพื้นหิน และการติดตั้งผนังหิน 

โดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งตามการใช้งานในสถานที่แตกต่างกันเช่น ห้องน้ำ ห้องครัว โถงทางเดิน ผนังหิน และ พื้นที่ใช้สอยส่วนอื่น ที่มีรูปแบบการใช้งานต่างกัน ก็จะวิธีที่เหมาะสมแก่สภาพการใช้งานเหล่านั้นเพื่อประโยชน์สูงสุด

การติดตั้งพื้นหิน มีวิธีการหลัก ๆ 3 วิธีดังนี้

1. การติดตั้งโดยใช้ปูนทราย (MORTAR)

เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับระดับและขัดมัน

o ตรวจเช็คระดับพื้นที่ที่จะทำการปูหินโดยให้มีระดับ สำหรับเทส่วนผสมของปูนทราย (MORTAR) เพื่อปูหินอยู่ระหว่าง 3-5 ซม. (ไม่รวมความหนาของหิน) ถ้ามากหรือน้อยกว่าควร ทำการแก้ไข

o ผสมปูนทรายในอัตราส่วนน้ำ 1 ลิตร ปูน 4 กิโลกรัม และทราย 8-10 กิโลกรัม

o น้ำส่วนผสมดังกล่าวเทลงบนพื้นที่จะติดตั้งหิน และทำการปรับให้ได้ระดับ ก่อนที่จะเอาหินลง ติดตั้ง

o ใช้กาวซีเมนต์ผสมน้ำทาบนหลังหินที่จะติดตั้ง แล้วยกวางลงบนตำแหน่งที่ต้องการ โดยใช้ ค้อนยาเคาะเบา ๆ เพื่อให้ได้ระดับ หรือใช้น้ำยาประสานปูนทาบนหลังหินที่จะติดตั้งแทนก็ได้ (ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากในขณะนี้เพราะสะดวกและรวดเร็ว)

o ทำการจัดวางแผ่นหินและแนวรอยต่อให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีร่องระหว่างรอยต่อประมาณ 1- 2 มม. เมื่อวางแผ่นหินจนเต็มพื้นที่แล้วควรปล่อยให้ MORTAR อยู่ตัวประมาณ 72 ชั่วโมง

o หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการยาแนวรอยต่อระหว่างหิน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกค้างตามร่องหิน โดยทำความสะอาดรอยต่อของหินด้วยการใช้เหล็กแหลมหรือแปรงแข็ง ต่อจากนั้นใช้วัสดุยาแนวอัดให้เต็มแน่นเพื่อไม่ให้มีฟองและโพรงอากาศ เศษของวัสดุยาแนวที่ล้นเกินออกมารีบ เช็ดออกโดยเร็วด้วยผ้าหมาด ๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแข็งตัว

ข้อควรระวัง :

o ไม่ควรติดตั้งโดยใช้วิธีการแบบซาลาเปา เนื่องจากจะมีโพรงอากาศเป็นช่องว่างใต้ผิวพื้นหินอ่อนอัด อาจจะมีผลทำให้หินอ่อนอัดหลุดร่อนและแตกง่าย

o ส่วนผสมของปูน MORTAR ซีเมนต์กาว น้ำยาประสานปูน และวัสดุยาแนว โปรดสอบถามบริษัทผู้ผลิตเพื่อป้องกันการผิดพลาดภายหลัง

2. การติดตั้งโดยใช้กาวซีเมนต์

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ปรับระดับเรียบร้อยแล้ว เพราะกาวซีเมนต์ ก็คือ ส่วนประกอบของปูนซีเมนต์พอร์ทแลนด์ ทราย และวัสดุผสมพิเศษอื่น ๆ ตามแต่ผู้ผลิตแต่ละราย

o ตรวจเช็คระดับพื้นที่ที่จะทำการปูหินให้ได้ระดับตามต้องการ ถ้ามากหรือน้อยกว่าให้ทำการแก้ไข

o ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และกวาดน้ำที่ค้างบนผิวให้หมดก่อนที่จะใช้ซีเมนต์กาว

o ผสมกาวซีเมนต์ตามส่วนและวิธีของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยทั่วไป กาวซีเมนต์ 1 ถุง (15-20 kg.) ต่อน้ำ 3-5 ลิตร แล้วแต่ละตราผลิตภัณฑ์ระบุส่วนผสมเป็นอย่างไร

o เทกาวซีเมนต์ลงบนพื้นให้เพียงพอสำหรับหินที่จะติดตั้ง ใช้เกรียงหวีฟันปลาปาดให้เป็นร่องให้ ทั่ว รวมถึงบริเวณหลังแผ่นหินที่จะติดตั้งด้วย (เบอร์ของหวี แล้วแต่รุ่น, ยี่ห้อ, กาวซีเมนต์ที่ใช้) จากนั้นนำหินปูลงบนกาวซีเมนต์เคาะด้วยค้อนยางเบา ๆ เพื่อให้ได้ระดับ

o ทำการจัดงานแผ่นหินและแนวร่องรอยต่อให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีร่องระหว่างรอยต่อ ประมาณ 1-2 mm. เมื่อวางแผ่นหินเต็มพื้นที่แล้ว แล้วควรปล่อยให้กาวซีเมนต์อยู่ตัว (ตามกำหนดระยะเวลาของกาวซีเมนต์ที่เลือกใช้) โดยในระหว่างนี้ควรทำความสะอาดหิน แล้วป้องกันด้วยแผ่นพลาสติก POLYHENE SHEET และกระดาษลูกฟูกหรือไม้อัดตามแต่สภาพหน้างาน เพื่อให้การก่อสร้างส่วนอื่น ๆ สามารถทำต่อไปได้โดยพื้นผิวไม่เสียหาย

o หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการยาแนวรอยต่อระหว่างหิน เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกค้างตามร่องหิน โดยทำความสะอาดรอยต่อของหินด้วยการใช้เหล็กแหลมหรือแปรงแข็ง หลังจากนั้นใช้วัสดุยาแนวอัดให้เต็มแน่นเพื่อไม่ให้มีฟอง และโพรงอากาศของเศษวัสดุยาแนวที่ล้นเกินออกมารีบเช็ดออกโดยเร็วด้วยผ้าหมาด ๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแข็งตัว

ข้อควรระวัง :

o การใช้กาวซีเมนต์ควรทำตามวิธีของบริษัทฯ ผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อเท่านั้น โดยสอบถามและศึกษาวิธีใช้ ของผู้ผลิตนั้น ๆ

o ควรสังเกตว่ากาวซีเมนต์ที่เลือกใช้หมดอายุหรือยัง โดยปกติกาวซีเมนต์จะมีอายุ ประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่ผลิต การใช้กาวซีเมนต์ที่หมดอายุ อาจจะทำให้หินที่ติดตั้งหลุดร่อนได้ในภายหลัง

3. การติดตั้งโดยใช้กาวสำหรับติดตั้งหิน

เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับปูทับพื้นเดิม เช่น กระเบื้องเซรามิค, หินอ่อน, หินแกรนิต, หินขัด, พื้นไม้อัด โดยไม่ต้องการรื้อของเก่าออกหรือใช้กับพื้นที่ที่ต้องการรีบใช้งาน

o ตรวจเช็คพื้นเก่าก่อนว่ามีการหลุดร่อนหรือแตกร้าวอยู่หรือเปล่า ถ้ามีควรทำการแก้ไขก่อน

o ล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิมให้สะอาดปราศจากฝุ่น, น้ำมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และเช็ด พื้นผิวให้แห้งสนิท

o หลังจากนั้นทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตกาวที่เลือกใช้ เนื่องจากกาวแต่ละตราผลิตภัณฑ์จะ มีวิธีที่แตกต่างกัน

o ทำการจัดวางแผ่นหินและแนวร่องรอยต่อให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยมีร่องระหว่างรอยต่อ ประมาณ 1-2 mm. เมื่อวางแผ่นหินเต็มพื้นที่แล้ว แล้วควรปล่อยให้กาวอยู่ตัว (ตามกำหนด ระยะเวลาของกาวที่เลือกใช้)

o หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการยาแนวรอยต่อระหว่างของหินเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกตกค้างตามร่องหิน โดยทำความสะอาดรอยต่อของหินด้วยการใช้เหล็กแหลมหรือแปรงแข็ง หลังจากนั้นใช้ วัสดุยาแนวอัดให้เต็มแน่น เพื่อไม่ให้มีฟองและโพรงอากาศ เศษของวัสดุยาแนวที่ล้นเกินออก มารีบเช็ดออกโดยเร็วด้วยผ้าหมาด ๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแข็งตัว

ข้อควรระวัง :

o เพื่อความปลอดภัย ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ, สถาปนิกหรือบริษัทก่อนทำการติดตั้ง

o การใช้กาวเป็นวิธีที่ไม่นิยมในบ้านเรา เพราะมีราคาแพง หาช่างปูยาก เพราะฉะนั้นก่อนใช้ควรปรึกษา ช่างและบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกาวดังกล่าว

*** เทคนิคการติดตั้งพื้นหินอ่อน

o นำหินอ่อนที่จะปูมาจัดเรียงดูก่อน เพื่อจัดเรียงลวดลายของหินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ลายของหินต่อเนื่องกันไป

o เมื่อจัดเรียงดูลวดลายเป็นที่น่าพอใจแล้วให้ใช้ดินสอน้ำมันที่เขียนหินหรือกระจก (สามารถลบหรือล้างออกได้) มาเขียนเรียงหมายเลขของหินเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำก่อนนำปู

o พื้นผิวที่จะปูต้องเป็นพื้นซีเมนต์หยาบ และสะอาดได้ระดับดีพอสมควร

o ใช้ปูนซีเมนต์ขาวผสมทรายที่ล้างสะอาดแล้วเป็นตัวรองพื้น

o นำหินอ่อนที่จัดลวดลายไว้แล้วมาปูตามหมายเลขที่เขียนไว้ โดยในขณะที่ปูหินให้ทำการจัดระดับของหินให้ได้ระดับเดียวกัน

o เมื่อมีน้ำของปูนที่ปูมาเปื้อนบนหน้าหินให้รีบหาผ้าสะอาดมาเช็ดออกโดยเร็ว เนื่องจากปูนจะไปเกาะหน้าหินทำให้เป็นฝ้าทำให้ความเงางามจะหายไป

o เมื่อปูเสร็จแล้วให้นำผ้าสะอาดหรือเครื่องขัดพื้นมาขัดเช็ดทำความสะอาดทั้งหมดอีกครั้ง

*** การใช้น้ำยากันซึม และน้ำยาประสานคอนกรีต (ค่าใช้จ่ายในการปูแพงกว่าวิธีที่ไม่ใช้น้ำยากันซึม)

ในกรณีที่ต้องการปูหินอ่อนให้ได้คุณภาพดีที่สุด โดยการใช้น้ำยากันซึมและน้ำยาประสานคอนกรีต ให้ดำเนินการดังนี้

o นำแผ่นหินอ่อนมาล้างให้สะอาด และนำไปตากแดดให้แห้งสนิทจริงๆ

o เมื่อนำหินอ่อนตากแดดจนแห้งสนิทแล้วในขณะที่หินยังร้อนอยู่ ให้รีบนำหินไปจุ่มในอ่างน้ำยากันซึม จะทำให้น้ำยากันซึมซึมเข้าเนื้อหินได้ดียิ่งขึ้น

o นำหินที่จุ่มน้ำยากันซึมแล้วไปตากลมให้แห้ง ห้ามวางซ้อนทับกัน โดยจัดวางหินตะแคงเอาขอบลง และใช้เศษหินชิ้นเล็กๆ วางคั่นไว้

o นำแผ่นหินอ่อนที่ผ่านการคัดเลือกลาย และจุ่มน้ำยากันซึมเรียบร้อยแล้วมาทาน้ำยาประสานคอนกรีตด้านหลัง หรือผสมน้ำยาประสานคอนกรีตลงในปูนทรายที่คัดสะอาดมาปูบนพื้นคอนกรีตที่ทำความสะอาดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วให้เป็นแนวตามที่ต้องการ และจะต้องระวังน้ำปูนที่อาจล้นขึ้นมาในร่องจะต้องหมั่นเช็ดให้สะอาด

o ทิ้งไว้ให้คอนกรีตแข็งตัว จึงใช้ปูนยาแนวยารอยต่อของแผ่นหินอ่อน และเช็ดทำความสะอาดหน้าหินอ่อนให้สะอาดอีกครั้ง อย่าทิ้งให้น้ำปูนหรือปูนยาแนวติดค้างหน้าหินอ่อนจนแห้ง จะทำให้ผิวหน้าหินอ่อนเป็นคราบฝ้า ทำให้ความสวยงามลดลง

o ในกรณีที่ปูหินอ่อนเสร็จแล้ว หากผิวหน้าของหินอ่อนมีคราบน้ำยาหลงเหลืออยู่หรือไม่ขึ้นเงา ให้ใช้แปรงขัดประเภทแปรงขนแกะหรือแปรงใยมะพร้าวขัดซ้ำจะทำให้พื้นผิวมีความเงางามดียิ่งขึ้น

การติดตั้งผนังหิน มีวิธีการหลัก ๆ 2 วิธีดังนี้

1. การติดตั้งแบบแห้ง (Dry Process / Mechanical Fixing)

o เช็คผนังที่จะดำเนินการติดตั้งว่าเป็นโครงสร้าง (ใช้เพสทยึดกับผนัง) หรือเป็นผนังก่ออิฐ หรือไม่มีโครงสร้าง(ให้ตั้งโครงเหล็กเพื่อยึดเพสท)

o ดำเนินการแผ่คัดสีหิน (จัดเป็นชุด) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนติดตั้ง

o ดำเนินการทิ้งดิ่งและหาระดับแนวการปูหินและการตาเศษของแผ่นหินตามที่รุบุไว้ในแบบอนุมัติหรือตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน

o การเจาะหรือบากหินเพื่อยึดเพสทไม่ควรเจาะให้กว้างเกินไปจะเพราะจะทำให้เนื้อที่หินเหลือน้อยทำให้มีผลต่อความแข็งแรง

o การใส่ Epoxy ในร่องที่บากหินเพื่อยึดเพสทควรใส่ให้เต็มเพื่อไปแทนที่เนื้อหินที่สูญเสียไป

o การติดตั้งควรใส่ MORTA หลังหินแถวฐานรากให้สูงขึ้นจากระดับพื้นประมาณ 1 เมตร เพื่อกันการกระแทกและช่วยรับน้ำหนักจากผนังหินด้านบนด้วย

หมายเหตุ

o การติดตั้ง DRYPROCRESS เหมาะสำหรับติดตั้งกับหินที่มีการดูดซึมน้ำสูงเพราะจะช่วยในการระเหยของน้ำได้ดีและไม่เกิดการซ้ำน้ำที่ทำให้สีหินเปลี่ยนทำให้ความสวยงามลดลง

o เหมาะสำหรับงานภายนอกอาคารเพื่อลดการเกิดซัลเพล (เกลือปูน,คราบขาว)หลังการติดตั้ง

2. การติดตั้งแบบเปียก (Wet Process)

o เช็คผิวผนังบริเวณที่จะติดตั้ง ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบน้ำมันฝุ่น และสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยู่ออกให้หมด และล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ

o ผสมปูนทรายด้วยอัตราส่วนน้ำเหมาะสมและควรใช้น้ำสะอาดในการผสมปราศจากกรดหรือด่าง

o ควรใส่ตะขอ S/S เพื่อช่วยในการยึดเกาะ

o การใส่กาว RTA ต้องใส่ให้เต็มเพื่อไม่ให้เกิดการหลุดร่อน

o หลังปูหินแล้วเสร็จทั้งให้ MORTA แข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นระยะอย่างน้อย 2 วัน

o ยาแนวรอยต่อด้วยกาวซีเมนต์สำหรับยาแนว ทิ้งไว้จนปูนยาแนวแห้งหมาด ๆ จึงเริ่มเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำปูนที่ติดอยู่บนแผ่นหินออกให้เรียบร้อย

 

< Back to article page | กลับสู่หน้าบทความ