< Back to article page | กลับสู่หน้าบทความ

Cost Calculation Standard

มาตรฐานการคำนวณราคาหิน 

Cost calculation standard :

Stone – solely the stone value (marble, granite, quartz, onyx,etc.).

 

Surface finishing – fee for surface processing as ordered by customer.

 

Labor cost for special order – for some special surface that require labor work to be done.

Price per square metre 

Price per metre 

Price per hole – 

 

Installation cost – labor cost for installing stone which depend on the difficulty of types of installation process and tools required for the installation types.

Price per square metre 

Price per metre 

 

Miscellaneous – some special cost depend upon customer’s requirement.

Price per square metre 

 

Transporting cost – cost of stone delivery to designate worksite.

 


เพื่อความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องค่าใช้จ่ายอันเนื่องด้วยสินค้า และบริการของเรา ทางบริษัทฯ ขอเรียนท่านลูกค้าทราบเกี่ยวกับ มาตรฐาน และหลักการในการคำนวณราคา ดังนี้

ค่าหิน

ค่าหิน หมายถึง มูลค่าของหิน รวมถึงค่าแรงพิเศษต่างๆในการผลิตหินแผ่นหนึ่งๆให้ได้ลักษณะสมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยคิดราคาต่อตารางเมตร

o ค่าหิน

โดย ปัจจัยที่ทำให้หินสีเดียวกันมีราคาต่างกัน คือ ขนาดหิน และคุณภาพของเกรดหิน (โดยปรกติการสั่งหิน ควรคำนวณเผื่อปริมาณการสูญเสียเศษหินจากการติดตั้งประมาณ 10 เปอร์เซนต์ ของพี้นที่ติดตั้งจริง ยกตัวอย่างเช่น ต้องการใช้หินปูพื้นในเนื้อที่ปริมาณ 100 ตารางเมตร ควรจะสั่งหิน 110 ตารางเมตร)

o ค่าทำผิวหินพิเศษ

ผิวหินที่จัดจำหน่ายในท้องตลาดจะเป็นผิวขัดมัน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำผิวพิเศษอื่นๆ เช่น ผิวเรียบ ผิวขูดลาย ผิวเซาะร่อง ผิวพ่นทราย ผิวพ่นไฟ ผิวพ่นน้ำ ผิวธรรมชาติ ผิวหน้ากระแทก ผิวหน้ากัดกรด ฯลฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการทำผิวพิเศษ คิดราคาต่อตารางเมตร แตกต่างกันตามลักษณะผิวพิเศษที่ทำ เริ่มต้นตั้งแต่ 100 บาท ถึงประมาณ 400 บาท ต่อตารางเมตร

ค่าแรงทำหินพิเศษ

คือ ค่าแรงในการตัด เจาะ เจียร หรือดัดแปลงแผ่นหิน ให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ ในแผ่นหิน 1 แผ่นอาจเกิดค่าแรงพิเศษได้มากกว่า 1 อย่าง เช่น

คิดราคาต่อเมตร :

o การเจียรบัวขอบหิน

o การลบมุมขอบสันหิน

o การเซาะร่องผิวหิน

o การตัดมุมประกบ 45 องศา

คิดราคาต่อชุด :

o การเจาะแผ่นหินเพื่อใส่อ่าง

คิดราคาต่อรู :

o การเจาะรูหินเพื่อใส่ก๊อก หรือซิงก์

ค่าติดตั้ง (กรณีลูกค้าซื้อเพียงวัสดุหินอย่างเดียว จะไม่มีค่าติดตั้ง)

ค่าติดตั้ง หมายถึง ค่าแรงในการติดตั้งหินตามแบบการติดตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่งานในการติดตั้ง คือ

คิดราคาต่อตารางเมตร :

o ค่าติดตั้งงานพื้น

o ค่าติดตั้งงานผนังใช้ปูนซีเมนต์ยึดติด

o ค่าติดตั้งงานผนังใช้อุปกรณ์แสตนเลสยึดติด

คิดราคาต่อเมตร :

o ค่าติดตั้งงานบอเดอร์

o ค่าติดตั้งงานเคาน์เตอร์กว้างประมาณ 60 ซม.

o ค่าติดตั้งงานบันได

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น

คิดราคาต่อตารางเมตร : 

o ค่าปูนซีเมนต์สำหรับการติดตั้งแบบเปียกชนิดธรรมดา หรือชนิดพิเศษ

o ค่าน้ำยากันซึมเคลือบผิวหิน

o ค่าวัสดุปกปิดผิวหินหลังการติดตั้ง

o ฯลฯ

ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง คือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ท่านระบุไว้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง และปริมาณสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

 

*ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีบริการส่งสินค้าถึงลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ฟรี โดยต้องมีปริมาณสั่งซื้อ และการส่งสินค้าต่อครั้งมากกว่า 10 ตารางเมตรขึ้นไป

ราคาต่อหน่วยที่ทางบริษัทฯ แจ้งแก่ลูกค้า ทั้งที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ เอกสารเสนอราคาต่างๆ และการแจ้งราคาจากฝ่ายขาย เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้ชัดเจน*

 

< Back to article page | กลับสู่หน้าบทความ