มาตรฐานการคำนวณราคาหิน Cost Calculation Standard

เพื่อความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องค่าใช้จ่ายอันเนื่องด้วยสินค้า และบริการของเรา ทางบริษัทฯ ขอเรียนท่านลูกค้าทราบเกี่ยวกับ มาตรฐาน และหลักการในการคำนวณราคา ดังนี้

ค่าหิน

ค่าหิน หมายถึง มูลค่าของหิน รวมถึงค่าแรงพิเศษต่างๆในการผลิตหินแผ่นหนึ่งๆให้ได้ลักษณะสมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

o ค่าหิน คิดราคาต่อตารางเมตร

ค่าหิน คิดราคาต่อตารางเมตร ปัจจัยที่ทำให้หินสีเดียวกันมีราคาต่างกัน คือ ขนาดหิน และคุณภาพของเกรดหิน (โดยปรกติการสั่งหิน ควรคำนวณเผื่อปริมาณการสูญเสียเศษหินจากการติดตั้งประมาณ 10 เปอร์เซนต์ ของพี้นที่ติดตั้งจริง ยกตัวอย่างเช่น ต้องการใช้หินปูพื้นในเนื้อที่ปริมาณ 100 ตารางเมตร ควรจะสั่งหิน 110 ตารางเมตร)

o ค่าทำผิวหินพิเศษ คิดราคาต่อตารางเมตร
ผิวหินที่จัดจำหน่ายในท้องตลาดจะเป็นผิวขัดมัน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำผิวพิเศษอื่นๆ เช่น ผิวเรียบ ผิวขูดลาย ผิวเซาะร่อง ผิวพ่นทราย ผิวพ่นไฟ ผิวพ่นน้ำ ผิวธรรมชาติ ผิวหน้ากระแทก ผิวหน้ากัดกรด ฯลฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการทำผิวพิเศษ คิดราคาต่อตารางเมตร แตกต่างกันตามลักษณะผิวพิเศษที่ทำ เริ่มต้นตั้งแต่ 100 บาท ถึงประมาณ 400 บาท ต่อตารางเมตร

o ค่าแรงทำหินพิเศษ

คือ ค่าแรงในการตัด เจาะ เจียร หรือดัดแปลงแผ่นหิน ให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานที่ลูกค้าต้องการ ในแผ่นหิน 1 แผ่นอาจเกิดค่าแรงพิเศษได้มากกว่า 1 อย่าง เช่น

o การเจียรบัวขอบหิน คิดราคาต่อเมตร

o การลบมุมขอบสันหิน คิดราคาต่อเมตร

o การเซาะร่องผิวหิน คิดราคาต่อเมตร

o การเจาะแผ่นหินเพื่อใส่อ่าง คิดราคาต่อชุด

o การเจาะรูหินเพื่อใส่ก๊อก หรือซิงก์ คิดราคาต่อรู

o การตัดมุมประกบ 45 องศา คิดราคาต่อเมตร

ค่าติดตั้ง (กรณีลูกค้าซื้อเพียงวัสดุหินอย่างเดียว จะไม่มีค่าติดตั้ง)

ค่าติดตั้ง หมายถึง ค่าแรงในการติดตั้งหินตามแบบการติดตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้ง ค่าติดตั้งขึ้นอยู่กับพื้นที่งานในการติดตั้ง คือ

o ค่าติดตั้งงานพื้น คิดราคาต่อตารางเมตร

o ค่าติดตั้งงานผนังใช้ปูนซีเมนต์ยึดติด คิดราคาต่อตารางเมตร

o ค่าติดตั้งงานผนังใช้อุปกรณ์แสตนเลสยึดติด คิดราคาต่อตารางเมตร

o ค่าติดตั้งงานบอเดอร์ คิดราคาต่อเมตร

o ค่าติดตั้งงานเคาน์เตอร์กว้างประมาณ 60 ซม. คิดราคาต่อเมตร

o ค่าติดตั้งงานบันได คิดราคาต่อเมตร

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น

o ค่าปูนซีเมนต์สำหรับการติดตั้งแบบเปียกชนิดธรรมดา หรือชนิดพิเศษ คิดราคาต่อตารางเมตร

o ค่าน้ำยากันซึมเคลือบผิวหิน คิดราคาต่อตารางเมตร

o ค่าวัสดุปกปิดผิวหินหลังการติดตั้ง คิดราคาต่อตารางเมตร

o ฯลฯ

ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง คือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ท่านระบุไว้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง และปริมาณสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีบริการส่งสินค้าถึงลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ฟรี โดยต้องมีปริมาณสั่งซื้อ และการส่งสินค้าต่อครั้งมากกว่า 10 ตารางเมตรขึ้นไป

ราคาต่อหน่วยที่ทางบริษัทฯ แจ้งแก่ลูกค้า ทั้งที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ เอกสารเสนอราคาต่างๆ และการแจ้งราคาจากฝ่ายขาย เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้ชัดเจน