< Back to article page | กลับสู่หน้าบทความ

Natural Stone Comparing to Other Material

เปรียบเทียบหินกับวัสดุอื่นๆ

The advantage of natural stone over any other material lies in the uniqueness of pattern and colour, plus the exceptional durability.

As can be seen from old architectures prevail in European countries. The building that has been withstood time and condition mostly use natural stone as the main material for the building structure and decoration. Thus, making natural stone like marble and granite one of the top choice among other material.

 


ด้วยคุณสมบัติ ด้านความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ ความคงทน ของหินอ่อน หินแกรนิต  ถ้าตำแหน่งของงานที่ท่านใช้สามารถเลือกใช้วัสดุเป็นหินอ่อนและหินแกรนิตได้ วัสดุลำดับแรกที่ท่านควรตัดสินใจเลือกใช้ ควรจะเป็นหินอ่อนและหินแกรนิต

มีคำกล่าวอยู่ว่า  “แกร่งดังหินผา”  ในความหมายของหินผา นั่นก็คือ หินอ่อนและหินแกรนิตธรรมชาติ เพราะหินอ่อนและหินแกรนิตนั้นเป็นวัสดุนำมาจากหินผาที่ว่า  เพราะฉะนั้นโดยคุณสมบัติแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น มันคือตัวตนที่แท้จริงของความคงทน แข็งแกร่ง และสวยงานตามธรรมชาติสรรค์สร้าง

ในบ้านหลังหนึ่งหากติดตั้งหินอ่อนและหินแกรนิต เมื่อเวลาผ่านไปเป็น 100 ปีหรือมากกว่านั้น วัสดุอื่นอาจเสื่อมสลายไป เช่น ไม้อาจโดนปลวกกัดกิน พลาสติกไวนิลอาจเสื่อมสลาย กรอบแตก ปูนซิเมนต์อาจหลุดร่อน เหล็กอาจผุกร่อนจากสนิม แต่ไม่มีสิ่งใดทำอันตรายต่อความสวยงามของ หินอ่อนและหินแกรนิตได้ ยกตัวอย่างเช่น พื้นทางเดินในแถบประเทศยุโรป ที่ถูกปูเป็นทางเดินสาธารณะเป็นถนนให้รถวิ่ง ผู้คนเดินผ่านวันละเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคน ในเวลาผ่านไปหลายศตวรรษ ทุกวันนี้ก็ยังคงใช้งานได้อย่างดี  ทั้งยังคงความงามให้ผู้คนที่ผ่านไปมาได้ชื่นชม ความงาม  หรือจะเป็นผนังกำแพง หรือพื้นของวัดหรือพระราชวังเก่าแก่แต่โบราณทั่วโลกหากเวลาผ่านไปเป็นหลายร้อยปีหากยังคงสภาพให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษา ส่วนใหญ่ใช้หินแกรนิตและหินอ่อน ทั้งสิ้น ผ่านมาหลายศตวรรษก็ยังทิ้งมรดกไว้ไม่เปลี่ยนแปลง   ตัวอย่างข้างต้นถือเป็นบทพิสูจน์ที่บ่งบอกถึงความงาม ความมีเอกลักษณ์ และความคงทน ถือเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วส่งต่อไปให้กับรุ่นลูก รุ่นหลาน ต่อๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้นถ้าท่านเลือกวัสดุเป็นหินอ่อนหรือหินแกรนิตถือเป็นเรื่องของการลงทุนที่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุด    เพราะถ้าต้องลงทุนเพียงครั้งเดียวแล้วหารด้วยจำนวนวัน เวลา ของวัสดุดังกล่าวที่อยู่คู่กับบ้าน อาคาร พื้นที่ของท่าน ท่านจะเห็นว่าเป็นต้นทุนที่ต่ำมากๆ  ถ้าเทียบกับวัสดุตกแต่งบ้านชนิดอื่น ที่ต้องมีวาระในการซ่อมแซมเมื่อถึงเวลา เพราะฉะนั้นความคุ้มค่าที่ท่านลงทุนกับวัสดุหินอ่อนและแกรนิตธรรมชาติ จึงมีมากเกินคำบรรยาย หากตำแหน่งใดของตัวบ้านหรือหน่วยงาน สามารถใช้วัสดุเป็นหินอ่อนหินแกรนิตแนะนำให้ท่านลงทุนกับวัสดุนี้เพียงครั้งเดียว แล้วท่านจะวางใจไปได้ตลอดชั่วลูกชั่วหลาน

 

Pinterest idea for stone design | ตัวอย่างงานออกแบบสำหรับงานหิน >>> 

 

< Back to article page | กลับสู่หน้าบทความ