default logo

ประมวลผลงาน ของบริษัท เอ็มไพร์แกรนิต


บทความเรื่องหิน

มาตรฐานการคำนวณราคาค่าหิน

เพื่อความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องค่าใช้จ่ายอันเนื่องด้วยสินค้า และบริการของเรา ทางบริษัทฯ ขอเรียนท่านลูกค้าทราบเกี่ยวกับ มาตรฐาน และหลักการในการคำนวณราคา ดังนี้ ค่าหิน ค่าหิน หมายถึง มูลค่าของหิน รวมถึงค่าแรงพิเศษต่างๆในการผลิตหินแผ่นหนึ่งๆให้ได้ลักษณะสมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการ o ค่าหิน
Read More

ขั้นตอนการติดตั้งหิน

วิธีการติดตั้งหินสามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆ คือการติดตั้งพื้นหิน และการติดตั้งผนังหิน การติดตั้งพื้นหิน มีวิธีการหลัก ๆ 3 วิธีดังนี้ 1. การติดตั้งโดยใช้ปูนทราย (MORTAR) เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับระดับและขัดมัน o ตรวจเช็คระดับพื้นที่ที่จะทำการปูหินโดยให้มีระดับ สำหรับ
Read More

การดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์หินอ่อน และหินแกรนิต

การดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์หินอ่อน และหินแกรนิต หินอ่อนและหินแกรนิตเป็นธรรมชาติที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านสีสันและลวดลาย หลังการติดตั้งหินเรียบร้อยแล้วผู้ใช้ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาเป็นประจำโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเคลือบเงาที่ใช้เฉพาะหินอ่อนและแกรนิต ซึ่งจะเป็นการช่วยให้
Read More

การซื้อหิน ควรพิจารณา เรื่องอะไรบ้าง

เมื่อเราสร้างบ้านย่อมต้องมีงบประมาณเป็นตัวกำหนดขอบเขตของขนาดบ้าน วัสดุที่ใช้ในตัวบ้าน   บ้านหนึ่งหลัง สามารถสร้างได้ตั้งแต่งบประมาณหลักหมื่น หลักแสน จนกระทั่งถึงหลักร้อยล้าน  เพราะฉะนั้นงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สร้างบ้านต้องพิจารณาในอันดับแรก  การสร้างบ้านสามารถแบ่งแยกค่าใช้จ่ายออกเ
Read More

ทำไมต้องซื้อหินกับเรา Empire Granite

มีเหตุผลนานัปการที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเลือกใช้สินค้า และบริการของเรา อธิเช่น
Read More